Sluiten

Gedimat SMETS

  • Nieuwenrodestraat 13
  • 1861 Wolvertem - Meise
  • Tel.: 015 71 11 19
  • Fax: 015 71 20 94
  • Facebook
  • YouTube

Openingsuren

TOONZAAL & MAGAZIJN

  • ma tot vr07u00 - 12u0012u45 - 17u00
  • zaterdag08u00 - 12u00of op afspraak

ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN

Routeplan

ISOLATIETERMEN

Om je wegwijs te brengen in de terminologie van isoleren kan je hieronder alvast uitleg vinden van de meest gebruikte begrippen.


EPB energieprestatieregelgeving


Met de EPB energieprestatieregelgeving wil de Vlaamse overheid energiezuinige, comfortabele gebouwen realiseren in Vlaanderen, in nieuwbouw of via renovatie. Op termijn kan hiermee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee. Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen.


Energieprestatiecertificaat (EPC)


Het energieprestatiecertificaat (EPC) informeert de eigenaar of bewoner van een woning over de energetische kwaliteit van de woning aan de hand van een kengetal. Potentiële kopers en huurders kunnen hiermee de energie-efficiëntie van woningen vergelijken en beoordelen. De energiescore wordt berekend op basis van de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van dak, ramen, muren en deuren, en de installatie voor verwarming en warm water. U dient dus te beschikken over documenten over de bouw van de woning en de gebruikte bouwmaterialen om de energiescore te kunnen laten berekenen. De eigenaar van een woning die wordt verkocht of verhuurd, moet verplicht beschikken over een EPC die hij voorlegt aan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder (indien de huurovereenkomst langer duurt dan 2 maanden). Het EPC is 10 jaar geldig en wordt overgedragen bij verdere verkoop of verhuur van de woning.


K-peil = het maximaal isolatiepeil van een gebouw


Het K-peil geeft het maximaal peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. Het K-peil houdt rekening met het warmteverlies door de buitenmuren, daken, vloeren, vensters... en met de compactheid van het gebouw. De K-peileis geldt, in tegenstelling tot de E-peilleis, voor het gebouw als geheel.


E-peil = maat voor de energieprestatie van een woning


Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil hangt af van de compactheid, thermische isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening , de oriëntatie en bezonning, de koelinstallatie. Het E-peil wordt berekend voor elk deel van een gebouw dat afzonderlijk gebruikt wordt en voor elk deel dat een verschillende bestemming heeft. Welk E-peil u maximaal mag halen, hangt af van de datum van uw stedenbouwkundige vergunningsaanvraag en van de bestemming van het gebouw (school, kantoor, woongebouw,...). Klik hier door voor een overzicht van de EPB-eisen, opgesplitst per aanvraagdatum.


Lambda-waarde (λ) = de isolerende waarde van een materiaal


De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan en wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe hoger de waarde, hoe beter warmte geleid wordt en dus hoe minder het materiaal isoleert. Dit betekent niet dat materialen met een lage lambda-waarde altijd beter isoleren dan deze met een iets hogere waarde. De hogere (slechtere) waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.


R-waarde = warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag


De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m²K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. De berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte in meter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie.
De formule is R = d/λ waarbij:
- R = warmteweerstand in m² K/W
- d = dikte van het materiaal in m.
- λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K
Vb: Een isolatiemateriaal met een dikte van 7 cm (= 0,07 m) en een λ-waarde van 0,028 geeft een R-waarde van 2,50 m²K/W (0,07 / 0,028)
Wanneer men een Rd-waarde opgeeft dan is dit R-waarde voor een bepaalde dikte (d) van het materiaal.


U-waarde = de isolatiewaarde van een constructiedeel (dak, muur,...)


Een U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K en geeft voor een constructiedeel aan hoeveel warmte er per seconde en per m² verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C is. De U staat dus symbool voor de warmtedoorgangscoëfficiënt. De U-waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat: dikte en lambda-waarde van elk materiaal. De U-waarde wordt als volgt berekent: U = 1/(d/λ) waarbij:
- d = dikte van het materiaal in m.
- λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K
Vb: Een isolatiemateriaal met een dikte van 7 cm (= 0,07 m) en een λ-waarde van 0,028 geeft een U-waarde van 0,4 W/m²K.

Wanneer men verschillende materialen gebruikt, is de formule als volgt: 1 / ((d materiaal 1 / λ materiaal 1) + (d materiaal 2 / λ materiaal 2)).


Koudebruggen en transmissieverliezen


Op plaatsen waar de thermische isolatie niet doorloopt of niet aansluit, gaat veel warmte verloren en dringt koude naar binnen. Dit noemt men een koudebrug. Als warme lucht afkoelt, bijvoorbeeld door contact met een koud oppervlak waar isolatie ontbreekt, kan condensatie ontstaan. Condensatie betekent vocht op het oppervlak en kan aanleiding geven tot geurhinder, schimmelvorming...
Transmissieverliezen omvatten alle warmteverliezen via de scheidingsconstructies tussen het gebouw en de buitenomgeving, de bodem en de aangrenzende onverwarmde ruimten. De grootte van de transmissieverliezen hangt af van de grootte van de verliesoppervlakken, de isolerende kwaliteit van de gebruikte constructiedelen en de eventuele aanwezigheid van koudebruggen. Door de transmissieverliezen te beperken, kunnen grote hoeveelheden energie bespaard worden bij het verwarmen van het gebouw.

Kijk op www.bouw-energie.be om het energieverbruikt van uw woning te berekenen: EPC- & EPB-berekening, warmteverliesberekening,... alsook kan men hier de isolatie waardes van verschillende isolatie materialen terug vinden.